COMET SYSTEM, s.r.o.
Bezrucova 2901
756 61  Roznov pod Radhostem
CZECH REPUBLIC
Tel.: +420 571 653 990

E-mail: info@cometsystem.com


 

Monitorovací
systémy
Multiloggery Snímače
a regulátory
Dataloggery Záznamníky teploty
s tiskárnou
Přenosné
přístroje
Teplotní sondy

Průtočná komůrka pro měření tlakového vzduchu do 25 barů

code: SH-PP
Průtočná komůrka pro měření tlakového vzduchu do 25 barů - nerez DIN 1.4301 vstupní a výstupní připojení - závit G1/8 připojení sondy vlhkosti - závit G1/2 šroubení není součástí dodávky.

 


Dotaz
   

Popis

Sonda pro měření vlhkosti tlakového vzduchu by měla být umístěna přímo do tlakového potrubí, aby bylo dosaženo vyšší přesnosti měření a krátké doby odezvy. Jsou však případy, kdy takové umístění není možné. Důvodem bývá vysoká rychlost vzduchu, vysoká teplota, velké znečištění, malý průměr potrubí apod. Takové situace pak řešíme umístěním sondy do průtočné měřící komůrky. Na obrázku je základní uspořádání vzorkovací ho systému s komůrkou SH-PP.

 

1 .... odběr vzorku
2 .... vstupní ventil
3 .... sonda
4 .... měřící komůrka
5 .... výstupní ventil
6 .... výstupní potrubí

 

 

 

 

 

odběr vzorku (1) - konec trubky umístit do středu tlakového potrubí (rozložení vlhkosti v průřezu potrubí není homogenní). Pro dosažení krátké doby odezvy zkrátit délku vzorkovacího potrubí na minimum (jednotky metrů).

vstupní ventil (2) - v případě výměny sondy či jiné činnosti slouží k přerušení odběru. Tento ventil nepoužívat pro regulaci průtoku!

výstupní ventil (5) - slouží k nastavení rychlosti proudění vzduchu. Výsledek měření není zpravidla ovlivněn vzorkovaným množstvím vzduchu, s klesající rychlostí průtoku však roste doba odezvy.

výstupní potrubí (6) - v případě, že měřený vzduch je vypouštěn do atmosféry, volit délku výstupního potrubí asi 1,5 m (pro  doporučený průměr trubek 6mm). Důvodem je vyloučení vlivu okolní atmosféry na přesnost měření.


.

Technické Data

  velikost