COMET SYSTEM, s.r.o.
Bezrucova 2901
756 61  Roznov pod Radhostem
CZECH REPUBLIC
Tel.: +420 571 653 990

E-mail: info@cometsystem.com


 

Monitorovací
systémy
Multiloggery Snímače
a regulátory
Dataloggery Záznamníky teploty
s tiskárnou
Přenosné
přístroje
Teplotní sondy

S7021 Záznamník s čítacím a binárním vstupem

code: S7021
Dvoukanálový logger s čítacím a binárním vstupem. Záznam je prováděn do energeticky nezávislé elektronické paměti.Údaje lze kdykoli přenést do osobního počítače přes rozhraní USB, RS232 nebo GSM modem pro další zpracování.

Logger Downloader - volně stažitelná aplikace pro stažení dat do telefonů a tabletů s operačním systémem AndroidDatalogger s čítacím a binárním vstupem.

Zařízení obsahuje kalibrační list s deklarovanými metrologickými návaznostmi etalonů vychází z požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025.

Pro komunikaci s PC, inicializaci a prvotní spuštění je nutno, z položek Volitelného příslušenství, objednat USB adaptér, COM adaptér, případně start/stop magnet, pokud je potřeba ovládat záznam jinak než přímo z počítače.


Dotaz
   

Popis

GSM communication

Hlavní oblasti použití dataloggerů:

 • záznam pulsů z vodoměrů, plynoměrů, elektroměrů, průtokoměrů, otáčkoměrů
 • záznam času sledované údálosti z binárního signálu (např. otevření/zavření dveří, chod stroje ..)
 • monitorování výroby
 • dlouhodobá měření v terénu bez elektrické energie

 

Přednosti dataloggerů:

 • čítací vstup má možnost přepočtu na reálnou měřenou veličinu na displeji a v záznamu, rozsah zobrazení na LCD je 19999, při překročení rozsahu jsou viditelné jen nejnižší řády
 • jsou možné dva režimy: po načítání maximální hodnoty se čítač zastaví nebo po naplnění přeteče a čítá znovu, nulování čítače z PC
 • v záznamu lze sledovat buď stav čítače nebo přírůstek stavu čítače mezi okamžiky záznamu
 • záznam z binárního vstupu obsahuje datum a čas (rozlišení 1 s), kdy došlo ke změně logické úrovně na vstupu a její hodnotu. Záznam binárního vstupu je možné vypnout
 • oběma logickým hodnotám binárního vstupu je možné z PC přiřadit popis stavu, který se zobrazuje ve výpisu - na displeji jsou hodnoty nezměnitelně zobrazovány jako ON ( kontakt sepnut) a OFF (kontakt rozepnut)
 • variabilita připojení k počítači - RS232, USB, GSM modem
 • možnost trvalého připojení k počítači, data lze stahovat i během záznamu
 • čítacímu vstupu lze nastavit alarm se 2 mezemi, který je indikován na displeji
 • lze zvolit 2 režimy alarmu: průběžný nebo s pamětí (zjištěný alarm je indikován trvale až do vynulování z PC)
 • záznamník lze zapínat/vypínat: on-line z připojeného PC, dodaným magnetem nebo dle stavu externího signálu připojeného na binární vstup. Automatický start záznamníku lze z PC nastavit na měsíc dopředu (zadáním data a času)
 • lze také nastavit režim, kdy záznam běží pouze, je-li měřená veličina mimo nastavené meze alarmu
 • měřenému kanálu lze přiřadit text s popisem - maximálně 16 znaků
 • každý záznamník lze označit textem s popisem - maximálně 32 znaků
 • robustní vodotěsné pouzdro s krytím IP67, snadná montáž s možností uzamčení
 • ochrana heslem před neoprávněným zásahem do nastavení teploměru

 

Příslušenství zahrnuto v ceně:

 • Kalibrační list s deklarovanými metrologickými návaznostmi etalonů vychází z požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025.
 • Lithiová baterie 3,6V, rozměr AA
 • Stručný návod k obsluze
 • Jednoduchý program pro Windows si můžete stáhnout na našich stránkách v sekci Download

Technické Data

Technické parametry Hodnota
Měřená veličina Čítání impulsů
Rozsah provozních teplot -30 až +70°C
Rozsah čítače - volitelný uživatelem v režimu 16bitů: 0 až 61 695 hodnot, paměť 32 504 záznamů v necyklickém módu
v režimu 32bitů: 0 až 2 021 654 527 hodnot, paměť 16 252 záznamů v necyklickém módu
Vstupní signály z beznapěťového kontaktu nebo dvouúrovňový napěťový signál
Vestavěný konektor pro signály vidlice Canon 9 pinů
Hodiny reálného času rok, přestupný rok, měsíc, den, hodina, minuta, sekunda
Interval záznamu čítacího vstupu nastavitelný od 10s do 24hod
Obnovení displeje a stavu alarmu každých 10 s
Volby typu záznamu necyklický - po zaplnění paměti se záznam zastaví
cyklický - po zaplnění se nejstarší hodnoty nahrazují novými
Napájení Lithiová baterie 3,6V, rozměr AA
Typická životnost baterie 3 roky
Životnost baterie v trvalém on-line režimu s intervalem 1 minuta 2 roky
Životnost baterie v trvalém on-line režimu s intervalem 10 sekund 1 rok
Krytí IP67
Rozměry bez čidel 93x64x29mm
Hmotnost včetně baterií cca 130g
Záruka 3 roky
COMET Vision - Software for Dataloggers and Multiloggers COMET Vision - Program pro dataloggery a Multiloggery
code: CV
COMET Vision - Program pro dataloggery COMET řady Sxxxx, Rxxxx, Commetery Dxxxx a Multiloggery řady Mxxxx.
Comet Database Comet Database
code: CDB
Systém pro shromažďování, alarmování a analýzu naměřených dat ze všech zařízení firmy COMET.
Ethernet Multilogger M1300 - datalogger with 4 Terminals Multilogger M1300 - datalogger se 4 svorkovnicemi a Ethernetovým portem
code: M1300
Univerzální datalogger se 4 odnímatelnými svorkovnicemi pro připojení snímačů a s Ethernetovým rozhraním.
Může pracovat jako pevně instalovaný připojený do Ethernetové sítě nebo jako přenosný.
Kalibrační list vycházející z požadavků normy ČSN ISO/IEC17025.
Event data logger S7841 Záznamník událostí čtyřkanálový
code: S7841
Datalogger zaznamenává začátek a konec sledované události snímáním logického stavu signálu přicházejícího na jeho vstup ze sledovaného objektu. Záznam je prováděn do energeticky nezávislé elektronické paměti.Údaje lze kdykoli přenést do osobního počítače přes rozhraní USB, RS232 nebo GSM modem pro další zpracování.
Database Viewer for Comet Database Database Viewer - prohlížeč databáze pro Comet Database
code: DBV
Nenákladný prohlížeč databáze Database Viewer umožňuje více klientům nahlížet do databáze z různých míst na síti/internetu. Software na CD nosičích zasíláme pouze na vyžádání.