COMET SYSTEM, s.r.o.
Bezrucova 2901
756 61  Roznov pod Radhostem
CZECH REPUBLIC
Tel.: +420 571 653 990

E-mail: info@cometsystem.com


 

Monitorovací
systémy
Multiloggery Snímače
a regulátory
Dataloggery Záznamníky teploty
s tiskárnou
Přenosné
přístroje
Teplotní sondy

Multilogger M1200 - teploměr se 4 termočlánkovými vstupy a Ethernetovým portem

code: M1200
Univerzální datalogger se 4 vstupy pro termočlánky K, J, S, B, T, N.
Může pracovat jako pevně instalovaný připojený do Ethernetové sítě nebo jako přenosný.
Kalibrační list vycházející z požadavků normy ČSN ISO/IEC17025.

Multilogger je přístroj kombinující hlavní výhody ručních bateriových zařízení s vícekanálovými měřícími ústřednami a možností sledovat online naměřené hodnoty nebo naopak pracovat s historickými daty. Přístroj je určen pro měření a záznam fyzikálních a elektrických veličin.

Dodávka obsahuje:

 


Dotaz
   

Popis

 
4x Termočlánky Termočlánky K, J, S, B, T, N

Snímače fyzikálních veličin s bipolárním napěťovým výstupem.

Přepínatelné jsou dva napěťové rozsahy:

(-18 to +18) mV a (-60 to +140) mV.

Pro bipolární signály, např. z čidla tepelného toku - heatflux nebo pyranometru.


Termočlánkové vstupy s kompenzací studeného konce.
       

Vyhodnocení až 16 veličin

Ze čtyř připojených sond/snímačů lze vyhodnocovat až 16 veličin. Jedná se o součet počtu měřených. Např. mezikanálové přepočty (rozdíl ze dvou připojených teplotních sond).

KOMUNIKACE

 • Součástí přístroje jsou tato rozhraní: USB, Ethernet, RS232.
 • V kombinaci s wi-fi routerem TP-LINK lze vytvořit wi-fi komunikaci, více info zde.

Ethernetové rozhraní umožňuje:

 • odesílat e-mail při vzniku nebo zániku alarmového stavu
 • pomocí WWW rozhraní zobrazovat aktuálně měřené hodnoty a nastavovat základní parametry bez nutnosti instalovat software.
 • v případě výpadku pomocí funkce DATALINK zpětně přenášet data do COMET Database
 • programům třetích stran číst aktuálně měřené hodnoty pomocí univerzálních protokolů SNMPv1 a XML

Multilogger - bottom side - Ethernet interface, ALARM OUT output

Výstup ALARM OUT

 • dvoustavový výstup je určen k ovládání dalších zařízení při alarmu, např. externí akustické signalizace, telefonního hlásiče apod.
Typ výstupu
tranzistor s otevřeným kolektorem
Max. proud při sepnutém stavu
100 mA
Max. napětí na výstupu
24 V
Pomocné napětí na svorce
+5 V (pouze při připojeném externím napětí)
 • Signalizace alarmů může být akustická (vestavěným měničem), optická (3x LED dioda), alarmovým výstupem nebo odesláním varovného e-mailu přes ethernet.

NAPÁJENÍ

 • Napájení přístroje je realizováno ze síťového adaptéru 5V DC, přičemž provoz přístroje je (mimo Ethernetového rozhraní) zálohován dobíjecími akumulátory.
 • Přístroj může být používán jako pevně nainstalovaný nebo přenosný s možností dobíjet akumulátory přímo v přístroji pomocí síťového adaptéru nebo použít standardní alkalické baterie AA.

SOFTWARE:

 • Comet Database
 • Komplexní řešení pro sběr dat, jejich analýzu a posílání alarmových SMS nebo emailů. Jednoduchý a vysoce flexibilní databázový software pro všechny dataloggery a  snímače COMET.
 • Comet Vision
  Bezplatný konfigurační software pro Multiloggery COMET.
  Online Ethernet Monitoring system

VLASTNOSTI:

Teplota
Temperature  Multilogger je určen k měření teploty z termočlánků. Teplotu lze zobrazovat ve stupních Celsia nebo Fahrenheita.
Grafický displej s možností podsvícení
Ethernet Výhodou je velký LCD displej pro současné zobrazení více teplot. Zobrazované veličiny jsou volitelné uživatelem.
Ethernetové rozhraní
Ethernet 10Base-T/100Base-TX Ethernetové rozhraní se standardním RJ45 konektorem. IP adresu lze obdržet automaticky z DHCP serveru nebo nastavit ručně. Je podporován pouze Internet protokol verze 4.
WWW server
WWW WWW config Aktuálně měřené hodnoty jsou přístupné přes zabudovaný web server. Webové stránky jsou připraveny pro přístup z mobilních zařízení jako chytrých telefonů a tabletů. Přístroj lze rovněž konfigurovat z webových stránek.
Alarmy
Acoustic Pro každý kanál  (tzn. měřenou nebo vypočtenou veličinu) lze nastavit dvě nezávislé alarmové meze, které mohou být nastaveny buď jako horní a dolní mez nebo jako dvě meze se shodným směrem překročení. Signalizace alarmů může být akustická (vestavěným měničem), optická (3xLED dioda), alarmovým výstupem nebo odesláním varovného e-mailu.
Email
Email Při překročení nastavených mezí měřených hodnot jsou zasílány varovné emaily. Emaily jsou rovněž zasílány při navrácení hodnoty zpět do zadaných mezí. Je podporována SMTP autentizace, ne však SSL. Je podporováno doménové jméno pro adresu SMTP serveru.
Aktuální hodnoty pomocí XML
XML XML protokol pro čtení aktuálních měřených hodnot. Tento protokol je vhodný pro integraci přístroje do SCADA systémů třetích stran.
SNMP protokol
SNMP Protokol SNMP verze 1 pro IT infrastrukturu. S použitím SNMP protokolu lze číst aktuálně měřené hodnoty, stavy alarmů a parametery alarmů. MIB tabulky s OID popisem jsou k dispozici.
Paměť MIN/MAX hodnot
MIN/MAX Paměť minimálních a maximálních hodnot. Tato paměť je nezávislá na zaznamenaných hodnotách. Tato paměť může být smazána dle požadavku zákazníka.

APLIKACE:

 • Průmysl a výroba
  Sledování teplot v potravinářském, farmaceutickém, leteckém průmyslu atd.
 • Management vytápění, ventilace, klimatizace
  Sledování teploty v budovách, zasílání dat do Comet Database, dálkové alarmy emailem nebo SMS
 • Sklady
  Sledování teploty ve skladovacích prostorách, zasílání dat do Comet Database nebo SCADA systemů třetích stran
 • Muzea, archivy, galerie
  Sledování teploty v místech uložení starých a cenných dokumentů, zasílání dat do Comet Database, alarmy emailem nebo SMS
 • Automatizace obytných prostor
  Sledování teploty v obytných prostorách, zasílání dat do software Comet Vision, alarmy emailem
 • Klimatizované prostory
  Indikace poruchy chlazení v závislosti na zvyšující se teplotě, alarmy emailem 

 

Multilogger s termočlánky

Technické Data

Technické parametry Hodnota
Provozní podmínky - teploty -10 až +60°C
Provozní podmínky - vlhkost 5% až 85%RV, bez kondenzace
Interval záznamu 1s až 24 hodin
Podporované jednotky teploty stupně Celsia, stupně Fahrenheita
Přesnost bez sond - termočlánky K (NiCr-Ni) ±(0.3% z měřené hodnoty + 1.5°C) od -200 do +1300°C
Přesnost bez sond - termočlánky J (Fe-Co) ±(0.3% z měřené hodnoty + 1.5°C) od -200 do +750°C
Přesnost bez sond - termočlánky S (Pt10%Rh-Pt) ±(0.3% z měřené hodnoty + 1.5°C) od 0 do +1700°C
Přesnost bez sond - termočlánky B (Pt30%Rh-Pt) ±(0.3% z měřené hodnoty + 1°C) od 100 do +1800°C,
nekompenzovaný studený konec
Přesnost bez sond - termočlánky T (Cu-CuNi) ±(0.3% z měřené hodnoty + 1.5°C) od -200 do +400°C
Přesnost bez sond - termočlánky N (NiCrSi-NiSiMg) ±(0.3% z měřené hodnoty + 1.5°C) od -200 do +1300°C
Rozlišení lepší než 0.1°C
Přesnost - ss napětí od -60mV do +140mV ± 100uV, rozlišení lepší než 1uV
Přesnost - ss napětí od -18mV do +18mV ± 20uV, rozlišení lepší než 0.5uV
Kapacita paměti (cca) 1 000 000 hodnot (necyklický záznam), 600 000 hodnot (cyklický záznam)
Krytí IP20
Komunikační rozhraní Ethernet, USB, RS232
Ethernetové komunikační protokoly WWW, SNMPv1, XML, DATALINK
Protokoly pro alarmy E-Mail
Konfigurace Comet Vision, WWW configuration
Napájení adaptér 230Vac/5Vdc (pro ethernetové rozhraní nutnost)
dobíjitelné baterie 3x NiMH 1,2V AA (pro zálohování nebo přenosné aplikace) nebo alkalické baterie 3x 1,5V AA (pro přenosné aplikace)
Napájecí konektor souosý, průměr 5.5 x 2.1mm
Rozměry 178 x 95 x 37mm (š x v x hl), bez připojených sond
Datalogger M1200E - Low Cost Thermometer with 4 Thermocouple Inputs Datalogger M1200E - nenákladný teploměr se 4 termočlánkovými vstupy
code: M1200E
M1200E je ruční bateriový datalogger, který umožňuje sledovat aktuální měřené hodnoty na displeji přístroje nebo pracovat s historickými daty v programu Comet Vision, kde lze tvořit tabulky grafy, exporty do PDF, MS EXCEL.
Přístroj je určen pro měření a záznam až ze 4 vstupů pro termočlánky K, J, S, B, T, N.
Kalibrační list vycházející z požadavků normy ČSN ISO/IEC17025.
Ethernet Multilogger M1140 - thermo hygro meter with 4 MiniDIN inputs Multilogger M1140 - teploměr-vlhkoměr se 4 vstupy MiniDIN a Ethernetovým portem
code: M1140
Univerzální datalogger se 4 hardwarovými vstupy MiniDIN pro připojení teplotních a vlhkostních sond a s Ethernetovým rozhraním.
Může pracovat jako pevně instalovaný připojený do Ethernetové sítě nebo jako přenosný.
Kalibrační list vycházející z požadavků normy ČSN ISO/IEC17025.
Multilogger M1220 - thermo hygro meter with 2 MiniDIN and 2 Thermocouple inputs Multilogger M1220 - teploměr-vlhkoměr se 2 vstupy MiniDIN a 2 termočlánkovými vstupy
code: M1220
Univerzální datalogger se 4 hardwarovými vstupy a s Ethernetovým rozhraním. Dva vstupy pro sondy teplota-vlhkost a dva vstupy pro termočlánky K, J, S, B, T, N.
Může pracovat jako pevně instalovaný připojený do Ethernetové sítě nebo jako přenosný.
Kalibrační list vycházející z požadavků normy ČSN ISO/IEC17025.
Multilogger M1320 - thermometer hygrometer with 2 MiniDIN and 2 Terminals Multilogger M1320 - teploměr-vlhkoměr se 2 vstupy MiniDIN a 2 svorkovnicemi
code: M1320
Univerzální datalogger se 4 hardwarovými vstupy a s Ethernetovým rozhraním.
Může pracovat jako pevně instalovaný připojený do Ethernetové sítě nebo jako přenosný.
Kalibrační list vycházející z požadavků normy ČSN ISO/IEC17025.
Multilogger M1321 - thermo-hygro-barometer with 2 MiniDIN and 2 Terminals Multilogger M1321 - teploměr-vlhkoměr-barometr se 2 vstupy MiniDIN a 2 svorkovnicemi
code: M1321
Univerzální datalogger se 4 hardwarovými vstupy, interním senzorem atmosférického tlaku a s Ethernetovým rozhraním.
Může pracovat jako pevně instalovaný připojený do Ethernetové sítě nebo jako přenosný.
Kalibrační list vycházející z požadavků normy ČSN ISO/IEC17025.
Ethernet Multilogger M1322 - thermo-hygro-CO2 meter with 2 MiniDIN and 2 Terminals Multilogger M1322 - teploměr-vlhkoměr-CO2 datalogger se 2 vstupy MiniDIN a 2 svorkovnicemi
code: M1322
Univerzální datalogger se 4 hardwarovými vstupy, interním senzorem CO2 a s Ethernetovým rozhraním.
Může pracovat jako pevně instalovaný připojený do Ethernetové sítě nebo jako přenosný.
Kalibrační list vycházející z požadavků normy ČSN ISO/IEC17025.
Multilogger M1323 - thermo-hygro-CO2-barometer with 2 MiniDIN and 2 Terminals Multilogger M1323 - teploměr-vlhkoměr-CO2-barometr se 2 vstupy MiniDIN a 2 svorkovnicemi
code: M1323
Univerzální datalogger se 4 hardwarovými vstupy, interním senzorem CO2 a atmosférického tlaku a s Ethernetovým rozhraním.
Může pracovat jako pevně instalovaný připojený do Ethernetové sítě nebo jako přenosný.
Kalibrační list vycházející z požadavků normy ČSN ISO/IEC17025.
Ethernet Multilogger M1300 - datalogger with 4 Terminals Multilogger M1300 - datalogger se 4 svorkovnicemi a Ethernetovým portem
code: M1300
Univerzální datalogger se 4 odnímatelnými svorkovnicemi pro připojení snímačů a s Ethernetovým rozhraním.
Může pracovat jako pevně instalovaný připojený do Ethernetové sítě nebo jako přenosný.
Kalibrační list vycházející z požadavků normy ČSN ISO/IEC17025.
Ethernet Multilogger M1440 - thermo-hygro-CO2 meter with 4 MiniDIN Multilogger M1440 - teploměr-vlhkoměr-CO2 se 4 vstupy MiniDIN a Ethernetovým portem
code: M1440
Univerzální datalogger se 4 hardwarovými vstupy, externí sondou CO2 na kabelu 1 metr a s Ethernetovým rozhraním.
Může pracovat jako pevně instalovaný připojený do Ethernetové sítě nebo jako přenosný.
Kalibrační list vycházející z požadavků normy ČSN ISO/IEC17025.