COMET SYSTEM, s.r.o.
Bezrucova 2901
756 61  Roznov pod Radhostem
CZECH REPUBLIC
Tel.: +420 571 653 990

E-mail: info@cometsystem.com


 

Monitorovací
systémy
Multiloggery Snímače
a regulátory
Dataloggery Záznamníky teploty
s tiskárnou
Přenosné
přístroje
Teplotní sondy

H7531R monitorovací systém teploty, vlhkosti a tlaku do stojanu rack 19"

code: H7531R
Monitor teploty, vlhkosti, atmosférického se dvěma výstupními relé. Se sondou T+RV na kabelu 1m. Lze dodat s délkou kabelu sondy 1, 2 nebo 4 metry. Pro montáž do stojanu rack 19" - výška 1 racková jednotka 1U.

Měřená teplota a relativní vlhkost je dále přepočítávána na další vyjádření vlhkosti - teplotu rosného bodu, absolutní vlhkost, měrnou vlhkost, směšovací poměr nebo specifickou entalpii.

Snímač je vybaven třemi binárními vstupy pro detekci dvoustavových veličin - např. zaplavení, kouře, rozbití skla, dveří.

Obsah dodávky:

  • Kalibrační list od výrobce
  • Stručný návod k použití
  • Bezplatný program TSensor pro nastavení snímače lze stáhnout zde
  • Bezplatný program SensorReader pro zobrazování a ukládání hodnot z jednoho snímače do souboru na PC lze stáhnout zde

Dotaz
   

Popis

Monitorovací systém teploty, vlhkosti a tlaku do stojanu rack 19" má dvě výstupní relé pro signalizaci alarmů nebo řízení externích zařízení. Každému relé lze libovolně přiřadit kteroukoli vstupní veličinu, nastavit komparační mez, zpoždění, hysterezi či akustický alarm ze zabudovaného měniče.
Parametery lze nastavovat z klávesnice snímače nebo z počítače. Výhodou je velký dvouřádkový LCD displej pro současné zobrazení teploty, relativní vlhkosti nebo další vyjádření vlhkosti.
Digitální koncepce s mikroprocesorem zajišťuje dlouhodobou stabilitu parametrů, teplotní kompenzaci čidla vlhkosti a tlaku, signalizaci poruchových stavů. Nejmodernější polymerní čidlo vlhkosti zaručuje dlouhodobou stálost údaje.

Online monitorovací systém je vybaven třemi binárními vstupy pro detekci dvoustavových veličin - např. zaplavení, kouře, rozbití skla, dveří.

Z jednotlivých systémů připojených na Ethernetovou síť lze snadno vytvořit online systém sběru dat s využitím nenákladného databázového software Comet

DBS Sensor Monitor

Monitorovací systém rack

 

- viz rovněž Volitelné příslušenství

 

 

POUŽITÍ - online monitoring teploty, vlhkosti, tlaku a tří dvoustavových veličin:

■ v objektech bez obsluhy
■ v prostorách se servery a počítači
■ u telekomunikačních zařízení
■ ve skladech potravin, léčiv, surovin
■ ve výrobních technologiích
■ v klimatizovaných prostorách
■ v meteorologických stanicích
 

 

MOŽNOSTI KOMUNIKACE
Modbus TCP: Přes Modbus TCP protokol lze vyčítat naměřené hodnoty měřených a počítaných veličin a binárních vstupů, nastavovat meze alarmů.
Telnet: Přes port 9999 lze měnit nastavení alarmů (horní a dolní mez, hystereze a zpoždění), nastavení emailových adres, nastavení SNMP adres, identifikační text převodníku, dobu obnovy www stránek (10s až 65535s), nastavovat interval ukládání měřených hodnot do historie (10s až 65535s). Kapacita paměti historie je 100 uložených sad hodnot teploty, vlhkosti, tlaku + počítané veličiny a stavy binárních vstupů. Tento port lze chránit přístupovým heslem. Je umožněno i automatické přiřazení IP adresy DHCP serverem.
WWW stránky: Vzhled www stránek je uživatelem nastavitelný s možností grafického zobrazení historie naměřených hodnot. Uživatel si může sám navrhnout vzhled www stránek, včetně historie zaznamenaných hodnot.
SNMP: Lze zjistit aktuální měřené hodnoty teploty, vlhkosti, tlaku + počítané veličiny, binární vstupy a nastavení alarmů. V případě překročení zadané meze některé měřené veličiny dojde k aktivaci alarmu a je vyslána varovná zpráva (trap) na uživatelem nastavené adresy (maximálně 3 adresy).
SOAP: Snímač umožňuje zasílat aktuální měřená data formou SOAP zprávy na zvolený webový server v přednastaveném intervalu 10-65535 s.

Snímač lze využít ke sledování naměřených hodnot. V případě překročení uživatelem nastavených mezí nebo změny stavu binárních vstupů lze poslat varovné hlášení na uživatelem zvolená místa.

 

 Možné způsoby předání alarmového hlášení jsou:

 

MOŽNOSTI SIGNALIZACE ALARMŮ
E-mail: V případě překročení zadané meze některé měřené veličiny nebo změny stavu binárních vstupů dojde k aktivaci alarmu a vyšle se varovný email na zadané adresy (maximálně 3 adresy) nebo varovný e-mail jako SMS zpráva. Je podporována základní SMTP autentizace.
SNMP: V případě překročení zadané meze některé měřené veličiny nebo změny stavu binárních vstupů dojde k aktivaci alarmu a je vyslána varovná zpráva (trap) na uživatelem nastavené IP adresy (maximálně 3 adresy).
WWW stránky: V případě překročení zadané meze některé měřené veličiny nebo změny stavu binárních vstupů se zobrazí aktivní alarm na www stránce.
syslog: Snímač umožňuje zasílat textové zprávy na zvolený syslog server po výskytu různých událostí. Např. po restartu zařízení, aktivaci alarmu, chybě komunikace s SNTP, po změně firmware, po ukončení alarmu, po chybě komunikace se SOAP serverem.

 

 

Pro snímání dat z více snímačů lze také použít software třetí strany.
Je odzkoušena funkčnost s programem:

LabVIEW firmy National Instruments s využitím volné knihovny  Modbus Library pro LabVIEW.

TIRS.NET - snímače jsou rovněž podporovány programem TIRS.NET firmy Coral s.r.o. Lze stáhnout demo pro úplnou práci se snímači v programu TIRS.NET.

Dále je odzkoušena funkčnost s programem ControlWeb Moravských přístrojů a.s.

 

 Operating range

Obrázek: Provozní rozsah snímače vlhkosti

 

Accuracy of dew point measurement

Obrázek: Přesnost měření teploty rosného bodu

Technické Data

Technické parametry Hodnota
Výstup Ethernet
Měřená veličina Teplota + relativní vlhkost + atmosférický tlak
Typ konstrukce Se sondou T+RH na kabelu
Provedení pro stojan rack 19"
Rozsah teploty -30 až 105 °C
Výstupní relé Ano
Dvoustavový vstup Ano
Lcd displej Ano
PoE Ne
Provozní rozsah relativní vlhkosti 0 až 100%
Přesnost měření relativní vlhkosti ±2.5% relativní vlhkosti od 5 do 95% při 23°C
Přesnost měření teploty ±0.4°C
Maximální měřící rozsah tlaku 600 až 1100hPa
Přesnost ±1.3hPa při 23°C
Rozlišení 0.1°C, 0.1%RH, 0.1hPa
Měřící interval 2s
Podporované jednotky teploty stupně Celsia, stupně Fahrenheita
Počítané veličiny rosný bod, absolutní vlhkost, specifická vlhkost, směšovací poměr, specifická entalpie
Podporované jednotky tlaku hPa, kPa, mbar, mmHg, inHg, inH2O, PSI, oz/in2
Přesnost a rozsah teploty rosného bodu: - viz také podrobněji v grafu ±1,5 °C při okolní teplotě T < 25°C a RV>30%; rozsah -60 až +80 °C
Přesnost a rozsah absolutní vlhkosti ±1.5g/m3 při okolní teplotě T < 25°C; rozsah 0 to 400g/m3
Přesnost a rozsah měrné vlhkosti ±2g/kg při okolní teplotě T < 35°C; rozsah 0 až 550 g/kg
Přesnost a rozsah směšovacího poměru ±2g/kg při okolní teplotě T < 35°C; rozsah 0 až 995 g/kg
Přesnost a rozsah specifické entalpie ± 3kJ/kg při okolní teplotě T < 25°C; rozsah 0 až 995 kJ/kg
Teplotní kompenzace čidla vlhkosti všechny teplotní rozsahy
Rozsah provozní teploty -30 až +80°C
Krytí IP40
Počet reléových výstupů 2
Maximální spínané napětí, proud, výkon relé 50V, 2A, 60VA
Počet binárních vstupů 3
Signál pro binární vstupy z beznapěťového kontaktu, otevřený kolektor nebo dvouúrovňový napěťový signál. Vstupy nejsou galvanicky odděleny.
Minimální délka impulsu na binárním vstupu 500ms
Nízká napěťová úroveň 0 až +0.5V
Vysoká napěťová úroveň +3.0 až +30V
Akustický alarm ze zabudovaného akustického měniče - vypinatelný
Připojení LAN RJ-45 konektor, 10Base-T nebo 100Base-TX
Komunikační protokol WWW, ModbusTCP, SNMPv1, SOAP
Protokoly alarmu E-mail (SMTP podporována základní SMTP autentizace), SNMP Trap, Syslog
Konfigurace T-Sensor, Telnet, klávesnice
Rozsah provozní teploty LCD displeje čitelný do provozní teploty +70°C, nad +70°C doporučujeme LCD displej vypnout
Filtrační schopnost krytky čidel 0.025mm - filtr vzduchu z nerezové tkaniny
Napájení 12Vdc, maximální spotřeba 1W
Napájecí konektor souosý, průměr 5.5 x 2.1 mm
Délka kabelu sondy 1m, 2m nebo 4m
Rozměry 483 x 44 x 45mm (š x v x h), jedna rack jednotka 1U
Hmotnost cca 1090g - sonda 1m
Záruka 3 roky
Database Viewer for Comet Database Database Viewer - prohlížeč databáze pro Comet Database
code: DBV
Nenákladný prohlížeč databáze Database Viewer umožňuje více klientům nahlížet do databáze z různých míst na síti/internetu. Software na CD nosičích zasíláme pouze na vyžádání.
H7530 - thermometer hygrometer barometer with Ethernet interface and relays H7530 - snímač teploty, vlhkosti a tlaku s výstupem Ethernet a dvěma relé
code: H7530
Snímač teploty, vlhkosti a tlaku se dvěma výstupními relé. Přepočet na Humidex.
MS6-Rack data logger MS6-Rack měřicí a záznamová ústředna
code: MS6-Rack
Kompletní řešení pro monitoring teploty, vlhkosti a dalších veličin. Pro montáž do stojanu rack 19" - výška 1 racková jednotka 1U. Umožňuje zabudovat modul výstupních relé MP016 s 16 relé - viz Volitelné příslušenství.