COMET SYSTEM, s.r.o.
Bezrucova 2901
756 61  Roznov pod Radhostem
CZECH REPUBLIC
Tel.: +420 571 653 990

E-mail: info@cometsystem.com


 

Monitorovací
systémy
Multiloggery Snímače
a regulátory
Dataloggery Záznamníky teploty
s tiskárnou
Přenosné
přístroje
Teplotní sondy

H7530 - snímač teploty, vlhkosti a tlaku s výstupem Ethernet a dvěma relé

code: H7530
Snímač teploty, vlhkosti a tlaku se dvěma výstupními relé. Přepočet na Humidex.

Snímač H7530 je určen k online monitorování teploty, relativní vlhkosti vzduchu a tlaku bez agresivních látek. Přístroj je vybaven třemi binárními vstupy pro detekci doustavových veličin. Ovládání připojených zaříení je možné pomocí dvou vestavěných relé.

Nejmodernější polymerní čidlo vlhkosti zaručuje dlouhodobou stálost údaje, odolnost vůči vodnímu kondenzátu. Měřená teplota a relativní vlhkost je dále přepočítávána na další vyjádření vlhkosti - teplotu rosného bodu, absolutní vlhkost, měrnou vlhkost, směšovací poměr nebo specifickou entalpii.

Dodávka obsahuje:

 


Dotaz
   

Popis

APLIKACE:

 • Monitoring serveroven
  Monitoring teploty, vlhkosti a bin vstupů v serverovnách a stojanech RACK, monitoring SNMP, dálkové alarmy emailem a zprávou Syslog

 • Management vytápění, ventilace, klimatizace
  Sledování teploty a vlhkosti v budovách, zasílání dat do Comet database, dálkové alarmy emailem nebo SMS

 • Sklady
  Sledování teploty a vlhkosti ve skladovacích prostorách, zasílání dat do Comet database nebo SCADA systemů třetích stran

 • Muzea, archivy, galerie
  Sledování teploty a vlhkosti v místech uložení starých a cenných dokumentů, zasílání dat do Comet database, alarmy emailem nebo SMS

 • Průmysl a výroba
  Sledování teploty a vlhkosti v potravinářském, farmaceutickém, leteckém průmyslu atd.

 • Automatizace obytných prostor
  Sledování teploty a vlhkosti v obytných prostorách, zasílání dat do software SensorReader, alarmy emailem

 • Klimatizované prostory
  Indikace poruchy chlazení v závislosti na zvyšující se teplotě nebo vlhkosti, alarmy emailem

P8541 demo

 

Temperature Humidity Humidex Dew point Relay BIN Inputs
LCD Acoustic Ethernet WWW Email CSV
Modbus SNMP Trap SOAP Syslog SNTP

Online Ethernet Monitoring system

SOFTWARE:

 • Comet database
  Komplexní řešení pro sběr a analýzu dat. Jednoduchý a vysoce flexibilní databázový software pro snímače a regulátory COMET.

 • T-Sensor software
  Bezplatný konfigurační program pro snímače teploty vlhkosti tlaku s analogovým, sériovým nebo Ethernetovým výstupem - řady Pxxxx, Txxxx, Hxxxx.

 
 • SensorReader software
  Bezplatný program pro zobrazování a ukládání dat z jednoho snímače COMET.

VLASTNOSTI:

Teplota, vlhkost a tlak
Temperature  Humidity Web Sensor je určen k měření ze zabudovaných senzorů teploty, vlhkosti a atmosférického tlaku. Teplotu lze zobrazovat ve stupních Celsia nebo Fahrenheita. Relativní vlhkost je měřena v procentech RV. Atmosférický tlak lze zobrazovat v hPa, kPa, mBar, mmHg, inHg, inH2O, PSI nebo oz/in2.
Humidex
Humidex (humidity index) je indexové číslo používané meteorology k popisu, jak průměrná osoba vnímá teplotu v kombinaci s vlhkostí. Udává se ve stupních Celsia. Pojem Humidex má původ v Kanadě.
Rosný bod a počítané veličiny
Dew point Měřená teplota a relativní vlhkost je dále přepočítávána na další vyjádření vlhkosti - teplotu rosného bodu, absolutní vlhkost, měrnou vlhkost, směšovací poměr nebo specifickou entalpii.
Releové výstupy
Relay Dvě relé pro signalizaci alarmu nebo řízení externích zařízení. Každému relé lze přiřadit libovolnou měřenou veličinu. Relé lze též vzdáleně ovládat pomocí komunikačního protokolu ModbusTCP.
Binární vstupy
BIN Inputs Je možné vyhodnocovat stavy až tří binárních vstupů pro detekci dvoustavových veličina - např. detekotry kouře, zaplavení, rozbití skla, dveřní kontakty, atd. Lze připojit beznapěťový kontakt, otevřený kolektor nebo dvouúrovňový napěťový signál.
Dvouřádkový LCD displej
LCD Výhodou je velký LCD displej pro současné zobrazení teploty, relativní vlhkosti nebo další vypočítané interpretace vlhkosti. Zobrazované veličiny jsou volitelné uživatelem. Displej lze vypnout.
Akustická signalizace
Acoustic Překročení nastaveného limitního stavu může být signalizováno akusticky. Akustickou signalizaci lze vypnout. Akusticky signalizovaný alarm lze odvolat z klávesnice přístroje.
Ethernetové rozhraní
Ethernet 10Base-T/100Base-TX Ethernetové rozhraní se standardním RJ45 konektorem. IP adresu lze obdržet automaticky z DHCP serveru nebo nastavit ručně. Je podporován pouze Internet protokol verze 4.
WWW server
WWW Aktuálně měřené hodnoty jsou přístupné přes zabudovaný web server. Přístroj umožňuje uživatelsky přizpůsobit design webových stránek.
Email
Email Při překročení nastavených mezí měřených hodnot jsou zasílány varovné emaily. Je podporována SMTP autentizace, ne však SSL.
Export historických dat do CSV
CSV Historické hodnoty lze exportovat pro další zpracování do souboru CSV. Soubor CSV může být zpracován v tabulkovém procesoru jako Microsoft Excel nebo OpenOffice Calc. Jsou podporovány dva formáty CSV souborů - oddělené čárkou a středníkem. Časové značky v CSV soubory jsou zobrazovány, když je čas přístroje synchronizován SNTP serverem.
Modbus TCP protokol
Modbus Modbus protokol pro komunikaci se SCADA systémy nebo programy třetích stran. Přístroj používá verzi protokolu Modbus TCP.
SNMP protokol
SNMP Protokol SNMP verze 1 pro IT infrastrukturu. S použitím SNMP protokolu lze číst aktuálně měřené hodnoty, stavy alarmů a parametery alarmů. MIB tabulky s OID popisem jsou k dispozici. Je možné zobrazit historii posledních 1000 naměřených hodnot.
SNMP Trap
Trap SNMP Trap pro IT infrastrukturu. Přístroj umožňuje zasílat Trapy na zvolený přijímací Trap server. Trap je zaslán v případě alarmu na kanálu nebo při chybovém stavu.
SOAP protokol
SOAP Přístroj umožňuje zasílat aktuálně měřené hodnoty pomocí SOAP protokolu v1.1. Přístroj zasílá hodnoty v XML formátu na webový server. Výhodou tohoto protokolu je, že komunikace je inicializována na straně přístroje. Díky tomu není nutno přesměrování portů.
Syslog protokol
Syslog Syslog protokol pro monitorovací systémy IT infrastruktury. Přístroj umožňuje zasílat textové zprávy na zvolený Syslog server. Zprávy jsou zasílány v případě alarm na kanálu nebo při chybových stavech.
SNTP protokol - časová synchronizace
SNTP Časová synchronizace s SNTP serverem. Aktuální čas je zobrazován na webových stránkách a je nezbytný pro časové značky v CSV souborech.

 

Technické Data

Technické parametry Hodnota
Výstup Ethernet
Měřená veličina Teplota + relativní vlhkost + atmosférický tlak
Typ konstrukce Prostorový
Provedení průmyslový
Rozsah teploty -30 až 80 °C
Výstupní relé Ano
Dvoustavový vstup Ano
Lcd displej Ano
PoE Ne
Rozsah měřené relativní vlhkosti vzduchu 0 až 100%
Přesnost měření relativní vlhkosti ±2.5% relativní vlhkosti od 5 do 95% při 23°C
Přesnost měření teploty ±0.4°C
Maximální měřící rozsah tlaku 600 až 1100hPa
Přesnost měření atmosférického tlaku ±1.3hPa při 23°C
Rozlišení 0.1°C, 0.1%RH, 0.1hPa
Měřící interval 2s
Podporované jednotky teploty stupně Celsia, stupně Fahrenheita
Počítané veličiny humidex, rosný bod, absolutní vlhkost, specifická vlhkost, směšovací poměr, specifická entalpie
Podporované jednotky tlaku hPa, kPa, mbar, mmHg, inHg, inH2O, PSI, oz/in2
Přesnost a rozsah teploty rosného bodu: - viz také podrobněji v grafu ±1,5 °C při okolní teplotě T < 25°C a RV>30%; rozsah -60 až +80 °C
Přesnost a rozsah absolutní vlhkosti ±1.5g/m3 při okolní teplotě T < 25°C; rozsah 0 to 400g/m3
Přesnost a rozsah měrné vlhkosti ±2g/kg při okolní teplotě T < 35°C; rozsah 0 až 550 g/kg
Přesnost a rozsah směšovacího poměru ±2g/kg při okolní teplotě T < 35°C; rozsah 0 až 995 g/kg
Přesnost a rozsah specifické entalpie ± 3kJ/kg při okolní teplotě T < 25°C; rozsah 0 až 995 kJ/kg
Teplotní kompenzace čidla vlhkosti všechny teplotní rozsahy
Rozsah provozní teploty -30 až +80°C
krytí IP40
Počet reléových výstupů 2
Maximální spínané napětí, proud, výkon relé 50V, 2A, 60VA
Počet binárních vstupů 3
Signál pro binární vstupy z beznapěťového kontaktu, otevřený kolektor nebo dvouúrovňový napěťový signál. Vstupy nejsou galvanicky odděleny.
Minimální délka impulsu na binárním vstupu 500ms
Nízká napěťová úroveň 0 až +0.5V
Vysoká napěťová úroveň +3.0 až +30V
Akustický alarm ze zabudovaného akustického měniče - vypinatelný
Připojení LAN RJ-45 konektor, 10Base-T nebo 100Base-TX
Komunikační protokol WWW, ModbusTCP, SNMPv1, SOAP, XML
Protokoly alarmu E-mail (SMTP podporována základní SMTP autentizace), SNMP Trap, Syslog
Konfigurace WWW rozhraní, T-Sensor
Rozsah provozní teploty LCD displeje čitelný do provozní teploty +70°C, nad +70°C doporučujeme LCD displej vypnout
Napájení 9-30Vdc, spotřeba energie cca 1W
Napájecí konektor souosý, průměr 5.5 x 2.1 mm
Rozměry 136 x 213 x 45mm (š x v x h), délka stonku 75mm
Hmotnost cca 360g
Záruka 3 roky
Comet Database Comet Database
code: CDB
Systém pro shromažďování, alarmování a analýzu naměřených dat ze všech zařízení firmy COMET.
H7531 - thermometer hygrometer barometer with Ethernet interface and relays H7531 - snímač teploty, vlhkosti a tlaku s výstupem Ethernet a dvěma relé
code: H7531
Snímač s senzory pro měření teploty, relativní vlhkosti a tlaku na kabelu a se dvěma výstupními relé. Přepočet na Humidex.
Multilogger M1321 - thermo-hygro-barometer with 2 MiniDIN and 2 Terminals Multilogger M1321 - teploměr-vlhkoměr-barometr se 2 vstupy MiniDIN a 2 svorkovnicemi
code: M1321
Univerzální datalogger se 4 hardwarovými vstupy, interním senzorem atmosférického tlaku a s Ethernetovým rozhraním.
Může pracovat jako pevně instalovaný připojený do Ethernetové sítě nebo jako přenosný.
Kalibrační list vycházející z požadavků normy ČSN ISO/IEC17025.