COMET SYSTEM, s.r.o.
Bezrucova 2901
756 61  Roznov pod Radhostem
CZECH REPUBLIC
Tel.: +420 571 653 990

E-mail: info@cometsystem.com


 

Monitorovací
systémy
Multiloggery Snímače
a regulátory
Dataloggery Záznamníky teploty
s tiskárnou
Přenosné
přístroje
Teplotní sondy

COMETEO Profesionální meteokryt před vlivy počasí s ventilátorem

code: F8200
Nově vyvinutý aktivní radiační kryt s ventilátorem před vlivy počasí pro snímače teploty a vlhkosti

„Nejen meteokryt, ale kompletní COMETEO systém s minimalizací  negativních dopadů.“

Aplikace:

- sněžná děla

- meteorologické stanice

- automatizace budov

 

Unikátní optimalizovaná konstrukce pro nejlepší parametry:

- aktivně ventilovaný

- měřicí elektronika kompletně chráněna uvnitř meteokrytu

- eliminování kondenzace díky čidlům orientovaným směrem dolů

- zvýšená ochrana proti slunci a atmosférickým vlivům díky maximalizované ploše horního krytu


Dotaz
   

Popis

Profesionální meteorologický kryt s vnitřním ventilátorem se používá k ochraně snímačů teploty a vlhkosti před atmosférickými vlivy.
Optimalizovaná konstrukce radiačního krytu kombinuje všechny vynikající vlastnosti pasivního krytu s aktivní ventilací pomocí zabudovaného ventilátoru napájeného z externího napětí 12Vss.

Kryt minimalizuje záření dopadající na snímač, minimalizuje záření pohlcené krytem a maximalizuje proudění okolního vzduchu kolem čidel.
Zvětšený horní kryt má průměr 210mm a je navržen tak, aby stínil dolní lamely při vysokých úhlech slunce. 

Meteo kryt je vyroben z plastu ASA, který je odolný proti mechanickému poškození a UV záření. ASA je UV stabilizovaný, antistatický a velmi stabilní v čase. Nová konstrukce a materiál lamel zaručují vysokou odrazivost, nízkou tepelnou vodivost a maximální odolnost povětrnostním vlivům.

Nejdůležitější výhodou nucené ventilace meteokrytu je snížení chyby slunečním zářením zejména ve dnech s nízkým prouděním vzduchu a za bezvětří.

Zabudovaný ventilátor vyžaduje napájení z externího napětí 12Vss.

 

Meteo kryt

Teplota vzduchu v meteorologii

Měření teploty vzduchu v meteorologii je nesnadný úkol. Přesné měření teploty vzduchu vyžaduje minimalizaci místních vlivů (např. stromů a budov) a minimalizaci vlivů prostředí, které ovlivňují okamžité měření teploty v místě senzoru.

Světová meteorologická organizace - WMO mezinárodně definuje teplotu v blízkosti zemského povrchu jako "teplotu měřenou teploměrem vystaveným vzduchu na místě chráněném před přímým slunečním zářením" (WMO, 1992).

Hlavní funkce krytu teploměru je chránit senzor před přímým nebo nepřímým slunečním zářením a chránit senzor před vlhnutím. Vlhnutí senzoru a meteokrytu může být způsobeno mlhou, mrholením nebo deštěm. Avšak ochrana před zářením a vlhnutím koliduje s požadavkem dostatečné ventilace. Kvůli nedostatečné ventilaci se v meteokrytu vyvine mikroklima. Ve skutečnosti všechny kryty vytvářejí vlastní mikroklima a rozdíly mezi klimatem okolí závisí na typu a konstrukci krytu. Z výše uvedeného vyplývá, že kryt teploměru by měl mít vysokou odrazivost, aby se minimalizovalo zahřívání lamel a následné oteplování vzduchu při proudění přes lamely k senzoru.

Pro snížení doby, kdy je vzduch v kontaktu s lamelou, by radiální vzdálenost desky měla být co nejmenší. Aby se zabránilo vytváření mikroklimatu v meteokrytu, měl by být také maximalizován průtok okolního vzduchu krytem tím, že se rozteč lamel zvolí co největší. Musí se ovšem brát zřetel na požadavek, aby se zabránilo zvlhčení senzoru. Jakákoli konstrukce meteokrytu je výsledkem kompromisů. Hledání optimální konstrukce je vážným úkolem, který vyžaduje použití různých metod pro studium chování meteokrytu.

V terénu závisí skutečné rozdíly mezi teplotou vzduchu v meteokrytu a okolní teplotou především na převládajících povětrnostních podmínkách. Také stav povrchu země a vlhkost půdy ovlivní teplotu vzduchu v meteokrytu, protože záření nebo odrazy způsobí rozdíly závislé na konstrukci meteokrytu. To se může snadno vyskytnout v oblastech se sněhovou pokrývkou a v pouštích.

Technické Data

  velikost
doc Návod k použití 860 kB

COMETEO Multi-Plate Radiation Shield for Sensors, Naturally Ventilated COMETEO Meteokryt před vlivy počasí, přirozeně ventilovaný
code: F8100
Nově vyvinutý profesionální radiační kryt před vlivy počasí pro snímače teploty a vlhkosti
T0211 Temperature and humidity probe with 1m cable and 0-10V output T0211 Snímač teploty a vlhkosti s výstupem 0-10V
code: T0211
Snímač teploty a vlhkosti se sondou T+RV na kabelu. Venkovní i vnitřní použití.
T3111   RH+T+Tdp cable probe, 1m cable length, output 4-20mA T3111 Snímač teploty a vlhkosti s výstupem 4-20mA
code: T3111
Snímač teploty, vlhkosti se sondou T+RV na kabelu.
T7311 Industrial temperature, humidity, bar. pressure transmitter - RS232 output T7311 Snímač teploty, vlhkosti a atmosférického tlaku s výstupem RS232
code: T7311
Snímač teploty, vlhkosti, tlaku se sondou T+RV na kabelu. Venkovní i vnitřní použití.
T7411 Industrial temperature, humidity, bar. pressure transmitter - RS485 output T7411 Snímač teploty, vlhkosti a atmosférického tlaku s výstupem RS485
code: T7411
Snímač teploty, vlhkosti, tlaku se sondou T+RV na kabelu 1m. Lze dodat s kabelem sondy délky 1, 2 nebo 4m. Venkovní i vnitřní použití.
Web Sensor T7511 - remote thermometer hygrometer barometer with Ethernet interface Web Sensor T7511 - snímač teploty, vlhkosti a barometrického tlaku s výstupem Ethernet
code: T7511
Snímač teploty, vlhkosti, atmosférického tlaku t-line Web Sensor. Komunikace prostřednictvím sítě Ethernet.
T4111 Temperature transmitter with 4-20mA output T4111 Převodník teploty s výstupem 4-20mA
code: T4111
Převodník teploty pro sondy se senzorem Pt1000/3850ppm je zabudován v odolné plastové skříňce.
T4211 Temperature transmitter with 0-10V output T4211 Převodník teploty s výstupem 0-10V
code: T4211
Převodník teploty pro sondy se senzorem Pt1000/3850ppm je zabudován v odolné plastové skříňce.
T4311 Temperature transmitter with RS232 interface T4311 Převodník teploty s výstupem RS232
code: T4311
Převodník teploty pro sondy se senzorem Pt1000/3850ppm je zabudován v odolné plastové skříňce.
T4411 Temperature transmitter with RS485 interface T4411 Převodník teploty s výstupem RS485
code: T4411
Převodník teploty pro sondy se senzorem Pt1000/3850ppm je zabudován v odolné plastové skříňce.
Web sensor T4511 - remote thermometer with Ethernet interface Web Sensor T4511 - teploměr s výstupem Ethernet
code: T4511
Převodník teploty t-line Web Sensor pro sondu Pt1000. Komunikace prostřednictvím sítě Ethernet.
P4121 Temperature Transmitter  Pt1000 -30°C to +80°C/ 4 to 20 mA P4121 Převodník teploty Pt1000 -30°C až +80°C/ 4 až 20 mA
code: P4121
Převodník teploty s pevně nastaveným rozsahem pro senzory Pt1000. Venkovní i vnitřní použití.
Thermo-hygrometer with external probe S3121 Teploměr-vlhkoměr s externí sondou
code: S3121
Datalogger je určen pro záznam teploty a relativní vlhkosti. Záznam je prováděn do energeticky nezávislé elektronické paměti.Údaje lze kdykoli přenést do osobního počítače přes rozhraní USB, RS232 nebo GSM modem pro další zpracování.
D4141 Thermo-hygro-barometer D4141 Teploměr-vlhkoměr-barometr
code: D4141
Teploměr, vlhkoměr je určen pro přímá měření teploty, vlhkosti, rosného bodu.
Ethernet Multilogger M1140 - thermo hygro meter with 4 MiniDIN inputs Multilogger M1140 - teploměr-vlhkoměr se 4 vstupy MiniDIN a Ethernetovým portem
code: M1140
Univerzální datalogger se 4 hardwarovými vstupy MiniDIN pro připojení teplotních a vlhkostních sond a s Ethernetovým rozhraním.
Může pracovat jako pevně instalovaný připojený do Ethernetové sítě nebo jako přenosný.
Kalibrační list vycházející z požadavků normy ČSN ISO/IEC17025.